Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Uit het Bingelraads verleden”

Ontstaan van plaats en naam BINGELRADE

Ton Theunissen 0

DE HEER JO. J. M. BRONNEBERG, student aan de R.K. Universiteit te Nijmegen en afkomstig uit Bingelrade, heeft een studie gemaakt van de etymologie van de naam van zijn geboortedorp.…