Nieuws - de onderaardse gangen in Jabeek.
 
HEEMKUNDEVERENIGING DE VEERSJPRUNK
Enige tijd geleden heeft u een artikel in de krant de Limburger kunnen lezen over de onderaardse gangen in Jabeek. Dhr. Erik Frijns uit Jabeek heeft onlangs onderstaand bericht en een aantal interessante foto’s aan de krantenredactie laten toekomen. Overigens heeft de Veersjprunk uit betrouwbare bron vernomen dat de tot 1982 zelfstandige gemeente Jabeek een verzameling documenten in haar bezit had over deze onderaardse gangen. Deze documenten zijn bij het ontstaan van de gemeente Onderbanken verloren gegaan. Wellicht zijn er bezoekers van de website die destijds een deel van deze documenten hebben kunnen redden. Indien een van de lezers van deze site nog documenten heeft, zou de Veersjprunk het bijzonder waarderen als u via de email-functie contact met ons opneemt.
 
Beste redactie,
 
Hierbij reageer ik op uw artikel in de krant van zaterdag 12 maart j.l. inzake de onderaardse gangen in Jabeek. Mijn naam is Erik Frijns, en ik woon in de genoemde boerderij Frijns.
 
Naar aanleiding van het artikel ben ik weer eens in de onderaardse gangen gaan kijken, waar ik als kind veel in geweest ben. Alhoewel de toestand van de onderaardse gangen er niet op vooruit is gegaan, is het dus nog steeds mogelijk om erin te gaan.
 
In de kelder van mijn huis, kan men nog steeds via een wijnluik in de wijnkelder in de gangen gaan.
 
Er is een ruimte waar 5 a 6 personen in kunnen verblijven, en er is nog een gedeelte van de gang intact, ongeveer 7 meter. Ik ben nu niet al te ver doorgegaan, maar vroeger was er in de gang een afsplitsing, die na 2 meter was ingestort. Of dit stuk nog intact is, weet ik niet.
 
Ik weet me te herinneren dat 25 jaar geleden in de wei van boerderij ŕ Campo (achter onze boerderij), te zien was waar de gang richting deze boerderij gelopen had, omdat de gang was ingestort kon men de gang als een verzakking in de wei zien.
 
Ik heb nu enkele foto's gemaakt van de ondergrondse "kamer" en gang. Ook heb ik de ingang (wijnluik) gefotografeerd. Hierbij stuur ik u enkele foto's als bijlage op.