Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Algemene ledenvergadering

Marion Vreuls 0

Bij deze nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van

Heemkundevereniging de Veersjprunk.

Woensdag 22 mei 2024 19.30

bij Ontmoetingscentrum, Dorpsstraat 145, Bingelrade

(Wegens omstandigheden kon de vergadering bij de eerder genoemde locatie, Uit de Kunst in Bingelrade, niet doorgaan.)

AGENDA

1.Opening.

2.Vaststellen agenda 22 mei 2024.

3.Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 25 mei 2023. (Bijlage 1)

4.In memoriam.

5.Jaarverslag activiteiten 2023. (Bijlage 2)

6.Benoeming en aftreden Bestuursleden.

Voorstel voor herbenoeming mevr. C. Snackers (secretaris)

Afscheid van Bert Kannegieter en vervolgens voordracht nieuw bestuurslid/leden.

7. Vaststelling jaarrekening 2023

a. Informatie en toelichting penningmeester

b. Bevindingen kascontrole commissie

c. Besluit om decharge te verlenen aan het bestuur voor het boekjaar 2023

8. Benoeming kascontrolecommissie 2024 en reserveleden

De kascontrolecommissie bestond uit de heren A. Bruls en J. Hazen. Dhr. Bruls is
aftredend. Voor de volgende kascontrole zijn twee vacatures. Een nieuw lid en een
reservelid.

9. Vaststelling contributie 2025

10. Activiteiten 2024

11. Vaststelling datum volgende ledenvergadering ( 2025)

12. Rondvraag

13. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *