Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Berichten gepubliceerd in maart 2022

BRONNEN WEGKRUISEN

Marion Vreuls 0

Voor de documentatie over de verschillende wegkruisen waarover al eerder bericht is, hebben wij gebruik gemaakt van de volgende bronnen: http://www.wegkruisen-chriswillems.nl/Beekdaelen%20Jabeek.htm Rollende rust met religie, VVV Zuid Limburg, 2013¬†https://www.bewonderbanken.nl/images/bewonderbanken/routes/rollende-rust-met-religie.pdf https://veldkruus.nl…

8 maart INTERNATIONALE VROUWENDAG

Marion Vreuls 0

Een dag om stil te staan bij onszelf en andere vrouwen. Internationale vrouwendag is ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht.…