Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

NIEUWBRIEF JUNI 2023

Marion Vreuls 0

page1image28529744

JUNI 2023

TERUGBLIK JAARVERGADERING

Op 25 mei j.l. was de algemene ledenvergadering. Allereerst werden de gebruikelijke agendapunten afgehandeld: in memoriam, vaststellen verslag vorige ledenvergadering, jaarverslag activiteiten 2022 en jaarrekening 2022.
Na de herbenoeming van bestuurslid Mia Lamerichs geeft de voorzitter een verklaring af. De tekst hiervan heeft u reeds ontvangen.

Verder volgt mededeling over enkele lezingen: . pastoor Marcus van Can verzorgt een lezing over Sinterklaas op donderdag 16 november.
Parkstad archeoloog Hilde Vanneste heeft toegezegd in 2024 een lezing over de kruiden en pollen bij kasteel Etzenrade te verzorgen. Zij is n.l. nog bezig met een onderzoek dat pas eind 2023 gepubliceerd gaat worden.

. Jos van Wunnik beschikt over materiaal om wandelingen langs de schansen in de Schinveldse Bossen te verzorgen.
Zijn gezondheid laat dit zelf niet meer toe. Wie wil de begeleide wandelingen in de toekomst gaan oppakken?

Jo Reijnders overhandigde de door hem geschreven en gesigneerde biografie
“Joep Rademakers troubadour van de humor”. Wat betreft activiteiten herinnert mevr. Lamerichs aan de eerdere oproep tot het onderhouden van wegkruisen waarvoor zich nog niemand gemeld heeft.

Tenslotte konden de aanwezigen genieten van twee presentaties: John Hazen is n.l. al 25 jaar bezig met een boek over Etzenrade.
Via een aantal foto’s werd de inhoud in het kort weergegeven. In het najaar van 2023 zal het boek verschijnen. Het boek behandelt Etzenrade van 1792 tot 1968 in 250 pagina’s. Dit op basis van een 40-tal personen, interviews, archiefonderzoek in Maastricht en Parijs, militaire archieven, notaris archief (Lenaerts, M’beek), landkaarten en kadaster gegevens, krantenartikelen, bidprentjes en een 300-tal foto’s waarvan 24 van voor de eerste wereldoorlog. De inwoners en huizen tegen de achtergrond van de wereld geschiedenis komen feitelijk en verhalend aan bod.

Arcȅn Bruls en Ed Theunissen hadden namens de werkgroep Foto en Film een samenstelling gemaakt van de 100.000 afbeeldingen over Schinveld. De collectie is verdeeld in b.v. : straten, verenigingen of families.

Via deze presentatie werd duidelijk hoe hard er door de leden wordt doorgewerkt en hoe groot onze digitale collectie inmiddels geworden is.

BIOGRAFIE JOEP RADEMAKERS

De biografie over Joep Rademakers en de CD “D’r Joep – zieen jong joare” zijn te koop bij Plus Muys Schinveld; Brigitte Rademakers 06- 48173636; Jo Reijnders, Kloosterlaan 10, Schinveld of www.marlstone.nl/webshop.

DEELNEMERS DIALECTMIDDAGEN GEVRAAGD

Regelmatig zijn dialectmiddagen in b.v. Nonke Buusjke of het Clemensdomein. Wanneer u namens onze vereniging ook een bijdrage wilt leveren, dan kunt u zich via de email melden bij de secretaris info@de4sjprunk.nl.

GASTLESSEN SCHOOL MERKELBEEK

Vanwege de deelname aan het Kinjer OLS is onze vereniging gevraagd voor 2 gastlessen aan groep 8 van de basisschool te Merkelbeek. De tweede les werd verzorgd door Peter Kleuters van het Clemens domein. Afsluitend kregen de leerlingen nog een overzicht van markante plaatselijke verhalen en gebouwen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *