Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Berichten gepubliceerd in juni 2023

NIEUWBRIEF JUNI 2023

Marion Vreuls 0

JUNI 2023 TERUGBLIK JAARVERGADERING Op 25 mei j.l. was de algemene ledenvergadering. Allereerst werden de gebruikelijke agendapunten afgehandeld: in memoriam, vaststellen verslag vorige ledenvergadering, jaarverslag activiteiten 2022 en jaarrekening 2022.Na…