Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Vereniging

Welkom bij de Heemkundevereniging De Veersjprunk.

Nadat reeds enkele jaren verschillende enthousiastelingen op informele wijze, los van elkaar bezig waren geweest om informatie over de plaatselijke geschiedenis te verzamelen, is op 1-1-1989 de heemkundevereniging De Veersjprunk opgericht. De vereniging richt zich met name op historische en heemkundige aspecten in Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Schinveld en de relevante omgeving.  

Dit heeft een aantal werkgroepen opgeleverd waarvan de onderstaande twee actief zijn:

  • De leden van de werkgroep genealogie zijn vooral bezig met onderzoek naar familierelaties. Met name de vraag: “Wie waren onze voorouders, waar kwamen zij vandaan” houdt hen bezig, maar ook hoe leefden zij, wat waren hun bezittingen en gebruiken, geven aanwijzingen over relaties binnen en buiten leefgemeenschappen.
  • De werkgroep fotografie en film houdt zich vooral bezig met het verzamelen van oude foto’s, krantenartikelen en kleine documenten. Zij streeft er niet naar deze zaken daadwerkelijk (op papier) in bezit te hebben, maar wel in digitale vorm. Behalve met foto’s, houdt de werkgroep zich ook bezig met het digitaliseren van oude films en video’s.
  • De werkgroep dialect is de derde werkgroep, maar momenteel niet actief. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niks gebeurd.

Ook lid worden?

Lid worden van de heemkundevereniging De Veersjprunk kan door het invullen en verzenden via de volgende bijlage.

Voor verdere bijzonderheden zie de bijlage en de informatie op de site. 

DE BETEKENIS VAN HEEMKUNDE

Heemkunde, naar het woord heem, is onderzoek naar de eigen leefomgeving. Heemkunde valt onder het immateriële culturele erfgoed[1] en omvat alle wetenschappen op lokaal of regionaal niveau, met als doel heemkennis te vergaren. Het onderzoek kan gericht zijn op de geschiedenis (bijvoorbeeld door middel van archeologie), geografiedemografiegenealogiedialectologietoponymieaardrijkskundebiologie en ecologie van een woonplaats of omgeving.[2] Heemkunde kan zich op zowel het heden als het verleden richten.

Beschrijving

Geïnteresseerden verenigen zich in een heemkundige kring, heemkring of oudheidkundige vereniging. Om hun bevindingen te delen publiceren heemkundige kringen een tijdschrift of een jaarboek, beheren ze een lokaal erfgoed en organiseren ze activiteiten zoals lezingen, theater of tentoonstellingen. Tegenwoordig vestigen de kringen zich op internet, onder de vorm van een dorpswebsite of via aanvullingen op de internetencyclopedie Wikipedia.

De activiteiten van heemkundige verenigingen en oudheidkamers worden veelal versterkt door een regionaal centrum voor geschiedenis. Zo verbindt bijvoorbeeld in Noord-Brabant de stichting Brabants Heem de heemkundige kringen en historische verenigingen.

Heemkunde en volkskunde (vroeger folklore genoemd) worden vaak als synoniemen gebruikt en richten zich grotendeels op dezelfde onderzoeksthema’s.