Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Aansprakelijkheid

Uitsluiting aansprakelijkheid

Uitsluiting aansprakelijkheid website “De Veersjprunk” 

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven. De heemkunde vereniging De Veersjprunk heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld, maar toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie bijstelling behoeft of na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Aan de op deze website vermelde informatie kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend.

De heemkunde vereniging De Veersjprunk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie noch voor schade ten gevolge van het bezoek aan deze website of andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website.

Indien u naar uw inzicht onjuistheden aantreft of anderszins meent dat de website aangepast zou kunnen worden dan zijn uw suggesties welkom. Meldingen graag via e-mail

Met dank. 

De heemkunde vereniging De Veersjprunk – Beekdaelen