Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2023

Marion Vreuls 0

page1image11322800

4 oktober 2023

Het zal u niet ontgaan zijn dat de vereniging gaandeweg minder activiteiten georganiseerd heeft. Hierover is ook vaker gesproken in de Algemene Ledenvergadering maar helaas heeft het aantal actieve leden zich niet uitgebreid.

Het bestuur heeft daarom besloten zich allereerst te richten op de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten. De Veersjprunk heeft in het kort tot doel om informatie (mondeling, schriftelijk, digitaal) die in de toekomst nog eens belangrijk kan worden, niet verloren te laten gaan. Verder is er de zorg dat voorwerpen of materialen niet wegraken. Onze informatie of spullen worden desgevraagd of wanneer de gelegenheid zich voordoet, ook aan derden ter beschikking gesteld. Ondanks deze bondige formulering kampen we steeds meer met een gebrek aan actieve leden en bestuursleden.

Het huidige bestuur bestaat nu uit 3 personen. De voorzitter heeft zijn functie per 1 oktober j.l. beëindigd. (Dit was eerder aangekondigd). Daarnaast wil het bestuur graag uitbreiden naar 5 personen. Wij zoeken personen die affiniteit hebben met genealogie, archeologie, limburgensia of in elk geval interesse hebben in de geschiedenis van de 4 dorpen van de voormalige gemeente Onderbanken. En je moet uiteraard passen in het bestuur team.

Van de voorzitter wordt verwacht dat die een teamplayer is. De tijdsbesteding is afhankelijk van de activiteiten. Voor een bestuurslid bedraagt die gemiddeld 1 uur per week naast één bestuursvergadering per 2 maanden. Voor de voorzitter is de tijdsbesteding ca. 2 uur per week.

Vanaf 1 oktober is mevr. M. Lamerichs-Dormans wnd. voorzitter. Na de aanmelding van nieuwe bestuursleden wordt opnieuw overlegd over de verschillende functies. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Mia Lamerichs of Carmen Snackers via info@de4sjprunk.nl of 046-4423063.

Tenslotte uw aandacht voor

Het Vroeger & Nu Memospel van Schinveld met foto’s van verschillende locaties in Schinveld. De actie met spaarzegels van Plus Muijs loopt t/m 18 november a.s. Het spel is mogelijk gemaakt met de bijdrage van de werkgroep Foto en Film, m.n. Ed Theunissen en Arcèn Bruls.

De lezing van pastoor Marcus van Can op donderdag 16 november a.s. Thema: Sinterklaas. Hiervoor ontvangt u nog een aparte uitnodiging.

Nieuw postadres: Ortolaan 1, 6451 LC SCHINVELD

page1image11323216

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *