Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

8 maart INTERNATIONALE VROUWENDAG

Marion Vreuls 0

Een dag om stil te staan bij onszelf en andere vrouwen.

Internationale vrouwendag is ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht. Het werd in 1911 voor het eerst gevierd. En in Nederland vieren we het sinds 1912. Thans vragen we vooral aandacht voor thema’s zoals economische zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme. Veel vrouwen zijn al op de barricaden gaan staan voor deze thema’s.

Ken jij ook zulke interessante vrouwen in voormalig Onderbanken? Vrouwen die op de barricade zijn gaan staan om hun recht te halen? Of vrouwen die op een andere manier daarvoor hebben gezorgd dat ze niet vergeten mogen worden? Misschien zijn ze al overleden of leven ze nog? Misschien ben je dat zelf wel!…… Laat ons dat weten! Misschien wordt het tijd dat we deze vrouwen eens in het zonnetje gaan zetten!

Foto uit de archieven van het Journaal van Onderbanken met 4 vrouwen die zeker van
betekenis zijn geweest en/of nog zijn voor de inwoners van voormalig Onderbanken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *