Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Wim Pagen nieuwe archivaris voor de Heemkunde

Marion Vreuls 0

Op de jaarvergadering van 22 oktober j.l. werd dhr. Wim Pagen benoemd tot archivaris van onze vereniging. Hij is reeds vele jaren actief in onze vereniging, naast zijn dagelijkse werk, vooral mbt genealogie en in het verleden als bestuurslid. Na het overlijden van onze vice-voorzitter Ton Theunissen was de functie van archivaris vacant. We zijn blij dat Wim deze taak op zich heeft genomen. Dat verdiende een bloemetje uit handen van onze voorzitter Bert Kannegieter.

Ook Mia Lamerichs en Carmen Snackers werden verrast met een bloemetje omdat ze opnieuw gekozen zijn in het bestuur. En als laatste ontving ook Marion Vreuls eenzelfde attentie. Samen met Mirte Pieper ( zij kon niet aanwezig zijn deze avond) dragen zij zorg voor de website en social media.

Na afloop van het officiële gedeelte was er nog een gezellig samenzijn.

Wim Pagen ontvangt het bloemetje van voorzitter Bert Kannegieter.
Mia Lamerichs
Carmen Snackers
Marion Vreuls

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *