Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Openluchttheater Brenkberg gaat zaterdag 12 juni 1965 open

Ton Theunissen 0

Limburgse primeur voor Schinveld

Limburgsch dagblad 04-06-1965

Uitvoering bij drie jubilea

SCHINVELD, 4 juni – Zaterdag 12 juni krijgt Schinveld een Limburgse pri-
meur. Op het kampeercentrum „De Brenkberg” zal dan een bescheiden open-
luchttheater geopend worden door burgemeester P. Adams van Schinveld.
Dit geschiedt ter gelegenheid van het vijf-jarig bestaan van „De Brenkberg”,
die klein begonnen, nu reeds is uitgegroeid tot een capaciteit van 300 vakantie-
gasten. Op de openingsdag zal de toneelvereniging „Vondel” van Schinveld ter
gelegenheid van haar 20-jarig bestaan een éénacter van Gaston Martens „Leen-
tje uit het hemelrijk” opvoeren, dat uit het oorspronkelijke Vlaams door de
heer Th. Dohmen in het „Sjilvents” dialect vertaald werd. De heer Dohmen
zelf speelt — als gouden amateurtoneelspeler — in dit stuk een belangrijke
rol. De gouden jubilaris, — die een bewogen leven en carrière achter zich heeft
— is nu 68 jaar en staat vanaf zijn 18e levensjaar reeds op de planken. Het openluchttheater — door de eigenaar van het kampeercentrum de heer L. van Druenen luchtig een „miniatuurtheater”
genoemd — kan 350 bezoekers een zitplaats bieden .Het is enigszins als een amphitheater gebouwd, doch de spelers spelen meer „in het publiek” dan ervóór.
Het is geschikt voor welk optreden dan ook en werd ontworpen en gerealiseerd door de heer Van Druenen zelf.

KAMPVUURPLAATS

„Een week geleden was er nog geen steen gemetseld”, zei ons de heer Van Druenen,
toen wij het nieuwe openluchttheater eens in ogenschouw kwamen nemen. „De oorspronkelijke opzet was eigenlijk het maken van een kampvuurplaats. Later bleek,
dat wij de stoelen van het oude patronaat konden krijgen en wij besloten de zaak wat grootser op te zetten. Vroeger organiseerde ik avondjes voor de camping-gasten in de kantine, doch daar gingen hoogstens 120 man in .De rest moest maar buiten proberen een plaatsje voor
de ramen of de deur te krijgen”, aldus de campinghouder.

En zo ontstond vorige zomer het vage idee voor een openluchttheater, een idee dat uitgroeide tot de bouw van een heus openluchttheater. Het theater wordt omsloten door bossen en ligt enigszins in de
laagte van de bekende „Landgraaf”. Het decor vormt een oud-Limburgse boerderij,
die so-wie-so al het geheel een hoop charme en romantiek verleent. Luidsprekers zijn hier niet nodig en de spotlights zorgen voor de rest: passende verlichting en juiste sfeer onder de meest verschillende omstandigheden, die welk stuk dan ook met zich zou kunnen brengen.

ZELFS DE R.A.F.

In de winter werd al iets aan het grondwerk gedaan en de eigenlijke bouwactiviteiten zijn nog zeer jong. Doch het theater! staat er en zover ons bekend is het het
eerste Limburgse camping-openluchttheater. Het geheel ligt in een heerlijk rustige omgeving, die slechts door de straaljagers van de vliegbasis Teveren wordt verstoord. Een verzoekje aan de basiscommandant heeft echter voor de heer Van Druenen al opgeleverd, dat zelfs de RAF
rekening zal houden met de uren — tijdens welke opvoeringen plaats vinden …
Op de openingsdag zullen behalve de toneelvereniging „Vondel” ook de Michiels-knapen en het dameskoor „Zanglust” optreden in het „minfanatuurtheater”. De uitvoering begint om half negen. Tevoren, — rond achten — recipieert de camping-directie in de kantine op bescheiden
wijze voor genodigden. Het openluchttheater is ook geschikt voor het geven van
filmvoorstellingen, welke met een kleine „ingreep” in het decor gemakkelijk mogelijk gemaakt kunnen worden. „De Brenkberg” — die voor het jaar 1965 praktisch volgeboekt is door Nederlandse, Belgische en ook Franse gasten — omvat tien bungalows en kan 80 tenten en caravans „hebben”.

CONTRACTEN

Inmiddels heeft de heer Van Druenen reeds een contract voor twee opvoeringen met het Limburgs Jeugdtoneel afgesloten. Het ligt verder in de bedoeling twee maal per week in het theater iets te doen
plaatsvinden: de resterende dagen kunnen de campinggasten er hun artistieke kwaliteiten tonen. Wel voert de heer van Druenen nog onderhandelingen met andere toneelgezelschappen toot eventuele optredens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *