Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Nog meer nieuws!

Marion Vreuls 0

Er is nu een tijdschrift in de winkels te verkrijgen over de Steenkolenmijnen in de Limburgse Mijnstreek. Auteur is Paul Borger. Het is een beknopt overzicht over de steenkolenmijnen die…

Jaarvergadering 25 juni jl. een terugblik!

Marion Vreuls 0

Een jaarvergadering houden op een zaterdagmiddag, op verzoek van leden, is toch niet zo een goede keuze. Er waren maar enkele leden aanwezig. Wel hebben we deze dag een nieuw…

Verkiezingen tijdens de ledenvergadering op 25 juni a.s.

Marion Vreuls 0

Geachte leden, Recentelijk heeft u de stukken ontvangen voor de ledenvergadering van de heemkundevereniging de Veersjprunk op 25 juni aanstaande in het Ontmoetingscentrum te Bingelrade. Zoals heeft u kunnen lezen…

Het Clemensdomein/Clemenspark vertelt! 

Marion Vreuls 0

Begin dit jaar is de Antea Group begonnen met de aanleg van een Clemenspark op het vroegere kloosterterrein naast het Clemensdomein. Tijdens de aanleg van het Clemenspark worden er een…

BRONNEN WEGKRUISEN

Marion Vreuls 0

Voor de documentatie over de verschillende wegkruisen waarover al eerder bericht is, hebben wij gebruik gemaakt van de volgende bronnen: http://www.wegkruisen-chriswillems.nl/Beekdaelen%20Jabeek.htm Rollende rust met religie, VVV Zuid Limburg, 2013¬†https://www.bewonderbanken.nl/images/bewonderbanken/routes/rollende-rust-met-religie.pdf https://veldkruus.nl…

8 maart INTERNATIONALE VROUWENDAG

Marion Vreuls 0

Een dag om stil te staan bij onszelf en andere vrouwen. Internationale vrouwendag is ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht.…

VERHUISD, NIEUW MAILADRES OF TELEFOONNUMMER?

Marion Vreuls 2

Geef dit aan ons door als je lid bent. Wil je LID WORDEN, dan kan dit natuurlijk ook! Kijk op deze website voor meer informatie.